pátek 27. května 2016

Péče o dutinu ústní pod drobnohledem

...aneb Podívejme se zubům "na zoubek"...:-)

"Já to mám v rodině!"
Taky často slýcháváte tuhletu otřepanou frázi, když přijde řeč na téma zvýšené kazivosti zubů? Jasně, na geny se dá hodit všechno...za ně schováte i nedostatečnou ústní hygienu vzhledem k poměrům v ústech, která je hlavní příčinou kazů a (nedej bože) následných prázdných míst v papuli :-D. Ať už jsou Vaše predispozice jakékoliv, vždy můžete udělat něco, co šanci propuknutí toho konkrétního onemocnění sníží na minimum....a nebo, pokud už propuklo, zabránit jeho dalšímu rozvoji. Pamatujte, dědičné jsou dispozice k něčemu, ale ne kaz, ne zánět dásní, ne parodontóza...záleží jen  na Vás, jakou šanci jim dáte.
Dentální hygiena a pomůcky pro dentální hygienu
Dentální hygiena je poměrně mladé odvětví oboru zubního lékařství, které se velmi rychle rozvíjí. Cílem je snižovat riziko vzniku onemocnění tkání dutiny ústní, jako jsou záněty, zubní kaz a další potíže spojené s nekvalitní prevencí. Dentální hygienou se zabývá vyškolený odborník pod dohledem zubního lékaře.

Pomůcky pro dentální hygienu
Zubní kartáček je hlavním prostředkem k odstraňování zubního plaku. Nedá se však plnohodnotně používat pro čištění mezizubních prostor - pro tento účel jsou nutností pomůcky pro interdentální hygienu, mezi které patří: dentální nit, dentální páska, mezizubní kartáček, mezizubní párátka a jednosvazkový kartáček.
Každý jedinec má jinak tvarované a široké mezizubní prostory, proto je třeba zvolit vhodný druh pomůcky, aby nedocházelo k traumatizaci interdentálních (mezizubních) papil.
Dentální nit nebo dentální páska je vhodná pro zuby stěsnané, s úzkými mezizubními prostory. Mezizubní kartáčky lze použít jak pro široce otevřené mezizubní prostory, tak pro čištění fixních protetických náhrad. Párátka mají využití u otevřenějších mezizubních prostor vzniklých vlivem atrofie nebo hypoplazie. Jednosvazkový kartáček se používá u chrupu s atrofovanou gingivou (dásní), k čištění implantátů, ortodontických přístrojů, a v oblastech, kde jinými pomůckami nelze dosáhnout.
Ústní vody jsou vhodné jako doplněk orální hygieny. Roztoky určené pro výplachy dutiny ústní obsahují složky, které působí proti tvorbě zubního plaku a jsou velmi vhodné zejména pro osoby, které si ze zdravotních důvodů nemohou čistit zuby klasickým způsobem.

Technika čištění zubů - Bassova technika
Při čištění by měl být kladen důraz na správnou techniku čištění zubů. Měli bychom se vyvarovat poškození dásně a zubů samotných. Špatná technika a nevhodné používání pomůcek mohou vést k obnažení kořenového cementu a dentinu a obroušení zubního krčku. Jedná se o techniku, kde je důraz kladen na veškeré oblasti kolem zubu, včetně gingivy (dásně v okolí zubu), čímž se zcela odstraní zbytky jídla a nánosy plaku. Vrstva plaku je nejprve patrna v krčkové oblasti zubu, proto čištění této oblasti je velmi důležité při předcházení vzniku zubního kazu. Jelikož se štětinkami kartáčku dostáváme také na přilehlé měkké tkáně zubu, doporučuje se použít kartáček s měkkými štětinkami.
Čistíme zuby každé čelisti zvlášť. Doporučuje se začít na předních řezácích horní čelisti.
1) Přiložte štětinky měkkého kartáčku do žlábku, na rozhraní zubu a dásně pod úhlem 45 stupňů.
Část štětinek by měla být na zubu a část na dásni.
2) Začněte vytvářet kartáčkem menší kroužky.
Postupně pokračujte zub po zubu. Jakmile se dostanete k poslednímu zubu, vyčistěte zadní plošku a překročte na vnitřní stranu zubního oblouku. Stejným způsobem pokračujeme s čištěním i na vnitřní straně. Kolem posledního zubu se opět dostanete na vnitřní stranu. Dočistěte zubní oblouk až do místa, kde jste začali. To vám dá jistotu, že jste na žádné místo nezapomněli.
Pamatujte, že musíte štětinkami zůstat ve žlábku (rozhraní zubu a dásně) po celou dobu čištění. To se týká obzvláště zadních zubů, kdy máme tendenci s kartáčkem ze žlábku sklouzávat pryč.
3) Nakonec vyčistěte kousací plošky zubů.
Stejným způsobem pak pokračujte v dolní čelisti.
Délka trvání čištění Bassovou technikou by měla být 4-5 minut. Cca 1/2 hod po jakémkoliv jídle si nečistěte zuby, ale vypláchněte si ústa čistou vodou/napijte se vody, aby se rychleji srovnalo pH, které je v ten okamžik spíš kyselé a sklovina citlivější.


Zubní kaz
Nejrozšířenější lidská choroba a v současné době postihuje v Evropě téměř všechno obyvatelstvo. Nález zcela zdravého chrupu bez kazu, eventuálně výplně, je dnes ojedinělý.
Teorií pokoušejících se vysvětlit vznik a patogenezi zubního kazu je tolik, že si některé z nich často i odporují a navzájem se i diametrálně liší. Tato skutečnost svědčí pro to, že až doposud se nepodařilo vznik zubního kazu zcela uspokojivě vysvětlit. Skutečný vědecký přístup k vysvětlení zubního kazu je spjat s rozvojem mikrobiologie. Těchto poznatků využil Willoughby Dayton Miller ve své chemicko – parazitární teorii vzniku zubního kazu. Podle této teorie je zubní kaz skloviny způsoben jejím odvápněním kyselinami. Kyseliny se tvoří z kvasných produktů sacharidové stravy. Do odvápněných míst pak pronikají mio a narušují organické části zubních tkání. Kromě toho se také domníval, že predisponující příčiny zubního kazu jsou také v podstatě zubů samých, např. v jejich špatné struktuře, v jejich morfologickém tvaru, v trhlinách a puklinách skloviny, v nepravidelném postavení zubů, v retenci potravy a v parodontálních kapsách.

Zubní kaz vznikne vždy, jestliže se vytvoří optimální podmínky, za kterých se může několik faktorů uplatnit – vnitřní a vnější. Proto považujeme zubní kaz za nevyléčitelnou multikauzální(podmíněnou více příčinami) a multikondicionální chorobu.

Vnitřní faktory vytvářejí příhodné podmínky pro faktory vnější. Výsledkem této vzájemné souhry je zubní kaz:

Slina
Sekret malých a velkých slinných žláz, má přímý vztah k zubnímu kazu, čím více je sliny vylučováno, tím větší je zředění slin, tím lépe jsou očišťovány zubní plochy. Význam má i viskozita sliny, řidší slina lépe omývá než hustá – ta má také vztah ke snazší tvorbě mikrobiálního zubního plaku. PH sliny – 6,65 – 7,15.
Slina ovlivňuje jakost skloviny.
Vliv sliny na zubní tkáně:
1. mechanický – zředění ulpívajících zbytků potravy, samoočišťovací schopnost, tvorba povlaků
2. chemický – nárazníková schopnost sliny, působení na kvalitu skloviny

Slina
- snižuje nárazníkovým účinkem vápenných a fosforečných iontů rozpustnost skloviny
- neutralizuje kyseliny
- mineralizační schopnost sliny zvyšuje odolnost skloviny
- remineralizační schopnost – reparace sklovinných defektů
- fermenty – amyláza a maltáza – ovlivňují kazivost zubů

Mikroorganismy
MIO flóra se podílí na vzniku a rozvoji zubního kazu.
Výskyt, růst a rozmnožování mio na povrchu zubu umožňuje zubní mikrobiální plak – představuje v etiologii kazu důležitý predisponující faktor.
Většina mikrobů dentálního plaku je schopna zkvašovat sacharidy, které velmi snadno difundují do plaku. Vznikají organické kyseliny, snižuje se pH (na hodnotu 5 i níže) a dochází k rozrušování skloviny = zubní kaz.

Výživa
Potrava má pro vznik zubního kazu velký význam, rozhodující je nejen skladba stravy, ale i její příprava a forma, v jaké je podávána a v neposlední řadě i doba, kdy je přijímána.
Strava ovlivňuje složení i pH slin a tím také reguluje symbiózu orálních aerobních a anaerobních mio. Rozkládající se zbytky potravy podporují proces kvašení a vznik zubního plaku.
Strava má také fci mechanickou – hrubá, jemná nebo lepivá konzistence má rozdílný vztah ke kazu.
Při vzniku a vývoji zubního kazu se potrava uplatňuje dvojím mechanismem:
1) preresorpční – lokální účinek stravy (v ústech před vstřebáním)
2) postresorpční – celkový účinek stravy (po resorpci v GIT - trávící trakt)

Nedokonalé složení potravy, nezajišťující přívod všech látek nutný pro zdravý vývoj jedince, a tedy i zubu, zvyšuje dispozici zubu k zubnímu kazu. U dočasného chrupu od 12. týdne intrauterinního  vývoje do 24. měsíce po narození a u stálého chrupu od 25. týdne intrauterinního života do 15. roku věku. Je tedy nutná jak dobrá výživa vyvíjejícího se jedince, tak i těhotné ženy a následně kojící matky.
Správná výživa má zajistit příjem potřebného množství nejen železa, mědi, kobaltu, kalcia, fosforu, ale i některých dalších prvků – fluor, hořčík, vanad, molybden, mangan. Svůj význam mají samozřejmě i vitaminy a dostatečné množství bílkovin a tuků, ale i správně volených sacharidů.
Preresorpční význam potravy v etiologii zubního kazu tkví v poruchách výživy, které vyvolávají změny v chemickém složení a struktuře zubu vzniklé během doby, kdy mineralizuje.
Poruchy mineralizace mohou vyvolat nejen změny na sklovině, ale i nedokonale mineralizované okrsky v dentinu, které usnadňují šíření kazu.
Pozor na zkvasitelné sacharidy, nejškodlivější jsou především nízkomolekulární sacharidy, mono, di a trisacharidy. Vysokomolekulární sacharidy – škrob, glykogen jsou prakticky nekariogenní (nezpůsobují zubní kaz). Pro vznik a frekvenci kazu má také význam v jakých časových intervalech potravu přijímáme, větší kazivost vznikne, jíme-li často, byť i menší dávky. Bez významu není ani forma, v jaké jsou kariogenní sacharidy podávány. V tuhé potravě jsou méně škodlivé než v měkké, lepivé poživatině. Rozhodující je, na jaké hodnoty se po konzumaci určité potravy zvýší koncentrace cukru ve slině a jaká doba je potřebná k jeho eliminace. Méně škodlivé jsou cukry v nápojích než v tuhé formě. Cukry mají větší kariogenní účinek, když je podáváme mezi hlavními jídly, než když je podáváme současně s hlavními jídly. Čím je potrava obsahující cukr lepivější, tím větší je nebezpečí vzniku kazu. Vztah ke vzniku zubního kazu mají i některé vitaminy, zejména ze skupiny B.

Dědičnost
NENÍ v přímém vztahu k bezprostřednímu  vzniku zubního kazu, zvyšuje pouze dispozici jedince k postižení kazem.
Dědičné jsou některé ortodontické anomálie – vzájemné postavení čelistí, odchylky v postavení jednotlivých zubů, uspořádání jamek a rýh, tvar a velikost zubů, síla vrstvy skloviny. Přirozená barva zubů je dána odstínem (tloušťkou) skloviny a barvou dentinu - zuboviny.
Dědičnost má vliv na anatomické uspořádání zubů, které má zase vztah k ulpívání zbytků potravy, ke tvorbě mio plaku a tím ke vzniku zubního kazu.

Pohlaví
Některé statistiky uvádějí, že ženy jsou náchylnější ke vzniku zubního kazu než muži – časnější nástup puberty, vliv gravidity a klimakteria – změny v hormonální oblasti.

Věk a rasa
Tři důležitá období, která ovlivňují vznik zubního kazu:
1. 5. – 8. rok – výměna dentice – kazy v jamkách a rýhách
2. 14. – 20. rok – hormony – nepřímé ovlivnění kvality a kvantity sliny – aproximální plochy zubů
3. 50 let a výše – retrakce gingivy a papily – vznikají další retenční místa pro mio plak – krčkové kazy a kazy cementu
Ne zcela objasněn je vliv rasy.

Klima
Vliv klimatu je v podmínkách životního prostředí, jako je délka a intenzita slunečního záření, chemické složení vody a vliv civilizačních faktorů.

Psychické vlivy
Duševně nemocné děti, žáci zvláštních škol mají menší počet kazů než děti zdravé, normálně psychicky vyvinuté.
Důvod: vyšší salivace(slinění), menší viskozita sliny, a omezené působení civilizačních faktorů na tyto jedince.

Zubní kaz začíná na povrchu skloviny makroskopicky nezjistitelným odvápněním, převážně v podobě drobných bodovitých erozí,  které se postupně spojují  a vzniká počínající kaz skloviny, sklovina ztrácí v této oblasti svůj perleťový vzhled a vznikne bílá křídová skvrna. Při pomalém – chronickém průběhu se vytvoří hnědá skvrna (hnědě pigmentovaná). Konečnou fází celého procesu rozvoje zubního kazu je úplný rozpad sklovinných prizmat = již makroskopicky zjistitelný defekt skloviny.

Subjektivní a objektivní příznaky zubního kazu
Subjektivní příznaky:
- taktilní jevy, ulpívání zbytků potravy
- bolest na podráždění – mechanické, chemické, termické
Objektivní příznaky:
- bělavá křídová skvrna, zdrsnění povrchu
- ztráta transparence
- defekt TZT (tvrdá zubní tkáň)
- projasnění na rtg

Prevence zubního kazu
- systematická a všestranná odborná péče o chrup
- pravidelné a účinné čištění zubů
- ochrana skloviny před kariogenními vlivy
- zvyšování odolnosti skloviny
- plnohodnotná výživa

Trápí Vás v těhotenství/po porodu přecitlivělost zubů? Jedná se o hormonálně podmíněnou záležitost (těhotenství může mít vliv na složení slin -> sliny mají vliv na kvalitu skloviny). Plod matce žádné živiny z tvrdých tkání neodebírá.

Znáte to, v obchodě vezmete první pastu, která Vám padne do oka (nebo na základě reklamy v TV, časopisu)...prostě a jednoduše: "hlavně, ať to bělí!!!" :-D. A tady začíná ten problém. Většina bělicích past pro domácí použití (hlavně takové ty drogerkové, supermarkeťácké za pár švestek) "bělí" na bázi abraze, obsahují velké částice abradující složky (vysoké hodnoty RDA - relativní dentinová abraze). A tak se Vám může stát, že si najednou začnete stěžovat na přecitlivělost zubů. Bodejť by ne, když si je člověk takto každý den x-krát obrušuje. Sklovinou prostupují kanálky až do dřeně, takže kdo má citlivější zuby, podráždí je tímto "obrušováním" velice lehko. Já cítila při čistění ty nepříjemné pocity především na řezací hraně zubů, brrrr! Zuby mi brněly tak, že se to nedalo už "skousknout" a všechny "Signal-y" a další "bělicí pasty", které měly na svědomí přecitlivělost mých zubů, jsem vyhodila do koše...
Zainvestovala jsem a na mém oblíbeném e-shopu www.cestaprirody.cz jsem si po přečtení pár recenzí (to na tomhle e-shopu oceňuji, že u každého produktu najdete recenzi - klady a zápory produktu - jak od majitelů e-shopu, tak od kupujících,...nemusíte googlovat jako o duši) pořídila tyto produkty:

Siddhalepa - Supirivicky a Sumudu, ajurvédské zubní pasty
Při výrobě produktů Siddalepa se používají kombinace ajurvédských přísad, jako jsou rostlinné výtažky, koření, oleje, esenciálních oleje, bylin a autentické aroma. Při výrobě ajurvédských produktů Siddhalepa se používají bylinné přísady především z vlastních zdrojů, případně se dováží z ověřených důvěryhodných zdrojů, a to jenom za předpokladu, že tyto přísady se nedají v požadované kvalitě vypěstovat na Srí Lance. Při výrobě ajurvédských produktů Siddhalepa se nepoužívají žádné umělé chemické přísady ani živočišný tuk. Firma vlastní certifikace ISO 9001, 14001 a GMP standard kvality. Zavedené systémy řízení kvality ve výrobě jsou v souladu s mezinárodními normami kvality ISO 9001(RvA Netherlands – SLSI) a postupy „GMP“ zveřejněnými Ministerstvem zdravotnictví Srí Lanky.
Léčivou schopnost bylinek smíchaných podle poznatků ajurvédy jsem měla možnost otestovat doslova a do písmene na vlastní kůži - recenze zde, ajurvédské zubní pasty tedy byly jasnou volbou. Nějak jsem překousla, že obsahují Sodium Lauryl Sulfate a zakoupila tuto - dle ohlasů - hvězdnou dvojici.Siddhalepa - Supirivicky, ajurvédská bělicí zubní pasta, 75 g za 88 Kč
Supirvicky - je mnohem víc než jen zubní pasta, obsahuje více než 10 Ajurvédských ingrediencí objevených při dlouhodobé výzkumu v Ajurvédském sanatoriu Siddhalepa. Chrání ústní dutinu preventivně působí na vznik zubního kazu, regeneruje dásně, přírodně bělí zuby, bojuje proti zubnímu plaku a má mnohé další blahodárné účinky. 

Složení: Calcium carbonate, Sorbitol, Aqua, Glycerin, Sodium Layuryl Sulphate, Garcinia cambogia, Piper nigrum, Terminalia chebula, Phyllantus embelica, Syzygium cumini, Mimusops elengi, Glycerrhiza glabra, Cinnamomum zeylanicum, Tephrosia villos, Tephrosia purpurea, Eugenia caryophylataSiddhalepa - Sumudu, ajurvédská zubní pasta na dásně, paradentózu, 75 g za 88 Kč
Sumudu - je Ajurvédská bylinná zubní pasta složená z bylinných olejů. Sumudu pomáhá zlepšovat hygienu dutiny ústní, zmírňuje bolesti a přecitlivělosti zubů, chrání a především zpevňuje dásně. Předchází vzniku zubního kazu a napomáhá při krvácení dásní. Je vyrobena z výhradně přírodních materiálů podle zásad Ajurvédy. 

Složení: Calcium carbonate, Sorbitol, Glycerine, Aqua, Sodium Lauryl Sulphate, Cinnamomum zeylanicum, Eucalyptus globulus, Eugenia caryophyllata, Glycerrhiza glabraCo je psáno, to je dáno?
Pokud už máte za sebou nějakou tu zkušenost s ajurvédou, tak pro Vás zřejmě nebude překvapením nezvyklá chuť těchto past. Stejně jako si někteří musí ze začátku zvykat na exotičtější chutě ajurvédských čajů, tak i tyhle pasty nezůstávají - co se týká nezvyklé chuti - pozadu. Začátečníci, připravte se na výraznější, pálivou chuť. Vše je to ale jen o zvyku. Po pár vyčistěních Vám to už ani nepřijde...a popravdě, já bych do huby už žádný Signal a jemu podobné pasty - a to nejen díky příchuti - nedala.
Jestli Supirivicky vyčístí? No jeeeje! A jak!!! Nejenže Vás dokonale zbaví zubního plaku, ale zabraňuje i jeho dalšímu usazování během dne (tohle by měla umět každá kvalitní pasta), takže ještě před večerním čistěním budete mít zuby pořád krásně hladké. Nějakou dobu jsem se vyhýbala bělicím pastám, protože mě po nich nehorázně brněly zuby. Supirivicky nemá vysokou abrazivitu (v porovnání s předchůdci) -> sklovina netrpí, přesto zuby bělí...tím myslím skutečně bělí! Ne na pět minut, jak se tím "pyšní" mnoho drogerkových past. Stačí si s ní pečlivě čistit zubiska...výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Dobře pění, zanechá příjemný dech a dokonce mi ji kradl i přítel, který je vůči všemu, co má na sobě etiketu "přírodní, homeopatické, ajurvédské atd." značně podezíravý :-). Kam se hrabou ty "zaručeně bělicí pasty" z reklam ;-)!
Sestřička Sumudu je balzámem na bolavé dásně, pomáhá s přecitlivělostí zubů a opět velmi dobře zbavuje plaku. Jooo a chutná jako pepermintovo-skořicové žvýkačky.
Supirivicky jsem používala přes den, Sumudu na noc. Výsledkem byly zuby bělejší, sklovina klidnější a peněženka to taky přežila, neboť cena je více než příznivá. Z celého nákupu prošly zkouškou jako první...a právě díky této dvojici jsem nadobro "sekla" s konvenčními zubními pastami.


Dalším pokušením byly pro mě pasty a ústní vody od americké značky Jason. A jak vidíte, podlehla jsem...a nezůstalo jen u nákupu jednoho produku :-). Firma Jason věří, že stejně důležité jako to, co dáváme dovnitř svého těla, je i to, co na něj dáváme zvenčí. Od roku 1959 je Jason jednou z předních firem v oblasti výroby čistých a přírodních kosmetických výrobků. Dává tak spotřebitelům zdravější a ekologickou alternativu k běžně vyráběným kosmetickým produktům, které často obsahují syntetické látky a složky na bázi ropy. Kosmetické výrobky Jason jsou vyrobené z přírodních složek, bez obsahu chemických konzervantů a barviv. Řada výrobků Jason obsahuje až 70 % složek v biokvalitě. Pyšní se certifikací HCS - HUMANE COSMETICS STANDARD. HCS vznikl v roce 1998 díky koalici organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní Ameriky. Kromě zkratky HCS jsou výrobky označeny logem králíčka (pozor, podobných obrázků lze vidět více, ale pravý „HCS králíček“ je jenom jeden). Certifikát udělují jednotlivé organizace, sdružené v Evropě pod hlavičkou Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE). Českou republiku zde nově zastupuje nevládní organizace Svoboda zvířat, která prozatím poskytuje informace k tématu a udělení certifikátu může zprostředkovat. Firmy označené certifikátem HCS nesmějí pokusy na zvířatech samy provádět ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho nesmějí používat ingredience, které byly na zvířatech po určitém datu nově otestovány. Bohužel, po logu HCS bude zájemce na českém trhu pátrat většinou marně; jednou z výjimek jsou produkty značky Urterkram. Existují ovšem také značky, které kritéria splňují, ačkoliv certifikát nemají - například proto, že o něj výrobci neusilovali nebo netestování na zvířatech automaticky vyplývá z podmínek certifikátů, které již vlastní.


Jason - zubní pasta Nutrismile s Ester-C, 125 g za 139 Kč
Nutrismile je přírodní zubní pasta postavená na účinku Natural Ester-C ®.
Vysoká účinnost Ester-C ® a dalších přírodních antibakteriálních složek pomáhá bránit usazování zubního kamene. Zuby tak díky odstranění bakteriálního plaku vypadají skvěle a zároveň se tak brání rozvoji zubního kazu. Významný je také podíl aloe vera gelu, který chrání a zklidňuje dásně. Chuť dodává pomeranč, skořice, máta, zázvor a výtažky z lesního ovoce.
Ester-C ® askorbát vápenatý je unikátní a patentovaná forma vitamínu C s neutrálním pH.

Neobsahuje:
Umělé Konzervanty. Umělá barviva. Umělé příchutě. Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy

Složení: Calcium Carbonate, Aqua (Water), Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Carrageenan, Aloe Barbadensis Leaf Juice (1), Bambusa Arundinacea Stem Powder, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, Menthol, Silica, Sodium Bicarbonate
(1) certifikované bio ingredience

Jason - ústní voda Nutrismile s Ester-C, 473 ml za 194 Kč
Jason Nutri Smile - ústní voda je osvěžující čistě přírodní desinfekce vašeho dechu a úst, bez umělých sladidel a alkoholu. Nutri Smile obsahuje komplex Ester-C, který působí jako účinná ochrana proti zánětu dásní, zubnímu kamenu a nepříjemnému zápachu z úst. Chuť dodává pomeranč, skořice, máta a zázvor.
Ester-C ® askorbát vápenatý je unikátní a patentovaná forma vitamínu C s neutrálním pH.

Neobsahuje:
Umělé Konzervanty. Umělá barviva. Umělé příchutě. Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy
Koncentrát - ředí se vodou a to 2 díly vody s jedním dílem ústní vody před aplikací. Použijte po každém čištění zubů

Složení: Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice (1), Calendula Officinalis Flower Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Echinacea Angustifolia Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Hydrastis Canadensis (Golden Seal) Extract, Panax Ginseng Root Extract , Perilla Ocymoides Seed Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil , Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Ascorbic Acid , Calcium Ascorbate, Menthol, Sodium Bicarbonate, Sea Salt, Xylitol
(1) certifikované bio ingredience


Jason - Healthy Mouth, desinfekční zubní pasta, 125 g za 135 Kč
Tea Tree & Skořice
Neopakovatelná chutť!
Podporuje zdravé zuby a dásně.
Healthy Mouth je zcela přírodní zubní pasta využívající účinků Tea Tree oleje. Tea tree má antiseptické účinky, která zabraňují tvorbě zubního plaku a kazu. Extrakty z grapefruitovývh a parilla (čínská bazalka) semínek pomáhají blokovat tvorbu kyselin a bakterií. Tea Tree Oil & Skořice dodávají této pasti jedinečnou osvěžující chuť!

Neobsahuje:
Umělé Konzervanty. Umělá barviva. Umělé příchutě. Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy

Složení: Calcium Carbonate, Aqua (Water), Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Carrageenan,Aloe Barbadensis Leaf Juice (1), Bambusa Arundinacea Stem Powder, Carum Petroselinum (Parsley) Extract , Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract , Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (1), Melia Azadirachta Seed Oil, Menthol, Silica, Sodium Bicarbonate
(1) certifikované bio ingredience

Jason - ústní voda Healthy Mouth, tea tree, aloe, hřebíček, 473 ml za 194 Kč
Přírodní ústní voda, která díky svému složení pomáhá hojit Vaše dásně a udržovat Váš dech svěží. Unikátní složení, kde svým účinkem dominuje Tea tree olej a neemový olej spolu se skořicí a hřebíčkem zajistí maximální účinnost. Tato ústní voda neobsahuje sacharin ani alkohol, proto je velmi vhodná i pro citlivé zuby a dásně.

Neobsahuje: Umělé Konzervanty. Umělá barviva. Umělé příchutě. Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy

Složení: Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice (1), Calendula Officinalis Flower Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Echinacea Angustifolia Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Hydrastis Canadensis (Golden Seal) Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Melia Azadirachta Seed Oil, Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, Menthol, Sodium Bicarbonate, Sea Salt
(1) certifikované bio ingredience


Jason - Sea Fresh, mineralizační zubní pasta, 125 g za 135 Kč
Zubní pasta plná svěžesti moře.
Biologicky aktivní modro-zelené řasy, mořská sůl a minerálů pomáhají léčit, detoxikovat a posilovat dásně i zubní sklovinu. Vlastnosti této pasty jsou zejména mineralizační. Exclusivní výtažek z perilly křovité (takzvané čínské bazalky) zaručuje nepřehlédnutelné antibakteriální účinky této zubní pasty a tím perilla přináší i omezení vzniku zubního kamene. Zanechává dech svěží a vonící po mátě. Neobsahuje fluor, syntetická barviva ani syntetická aromata. Přislazeno stévií.

Složení: Calcium Carbonate, Aqua (Water), Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Carrageenan, Aloe Barbadensis Leaf Juice (1) , Aphanizomenon Flos-Aquae Powder, Bambusa Arundinacea Stem Powder, Carum Petroselinum (Parsley) Extract , Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Stevia, Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Silica, Sodium Bicarbonate
(1) certifikované bio ingredience

Neobsahuje:
Umělé Konzervanty. Umělá barviva. Umělé příchutě. Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy

Jason - ústní voda Sea Fresh, mineralizační a osvěžující, 473 ml za 194 Kč
Jason Sea Fresh ústní voda je osvěžující čistě přírodní desinfekce Vašeho dechu a úst, bez umělých sladidel a alkoholu. Vyznačuje se obsahem přírodního mátového oleje pro obnovu svěžesti Vašich úst. Jason Sea Fresh ústní voda obsahuje minerální látky a soli z moří celého světa, extrakt z grepových semínek a Aloe Vera gel v BIO kvalitě, které zvláční a ochrání Vaše dásně.

Neobsahuje:
Umělé Konzervanty. Umělá barviva.  Živočišné produkty. Sacharin. Lauryl sulfáty Propylene Glycol. Xylitol. Alkohol. Žadné Fluoridy
Koncentrát - ředí se vodou a to 2 díly vody s jedním dílem ústní vody před aplikací. Použijte po každém čištění zubů.

Složení: Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice (1), Aphanizomenon Flos-Aquae Powder (1), Calendula Officinalis Flower Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Echinacea Angustifolia Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Hydrastis Canadensis (Golden Seal) Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Ascorbic Acid , Calcium Ascorbate, Menthol, Sodium Bicarbonate, Sea Salt
(1) certifikované bio ingredience

Co je psáno, to je dáno?
Původně jsem měla v plánu každou řadu zrecenzovat zvlášť, ale jelikož jedinou výraznou odlišností je chuť/vůně a účinky jsou více méně stejné, tak to vezmeme "hopem". Ať už si vyberete jakoukoliv z výše uvedených řad, nemůžete sáhnout vedle. Ať už pasty nebo ústní vody, všechno jsou to velmi kvalitní produkty s nádherným složením. I když jsou to pasty přírodní, skvěle pění a se správným kartáčkem (a správnou technikou čistění) velmi dobře zbavují zubního plaku a brání jeho usazování v průběhu dne. Nejlepší pastou v tomto ohledu je ta z řady Sea Fresh, těsně v závěsu Healthy Mouth. Aloe vera gel, který je obsažen v každé pastě, chrání a zklidňuje případné podráždění dásní. Chuťově nejlepší je Nutrismile - kombinace pomeranč/skořice je silně žratelná :-), člověk by si s ní zuby čistil v jednom kuse. S Healthy Mouth řadou jsem začínala a málem mě odrovnala :-D, fakt! Chuť tea tree a skořice byla tak silná, že jsem se při prvních dvou pokusech začala dávit - beze srandy. Zlatá Supirivicky! :-D Ale nebojte, zvyknete si! ;-) Jinak má ode mě jedničku s hvězdičkou, a to za pocit hladkých zubů, extra svěžího dechu... a za znatelný úbytek trošky toho zubního kamene, co se mi začal tvořit zezadu u spodních jedniček (takto se můžete zbavit ještě ne úplně zmineralizovaného zubního kamene, jinak Vám doporučuji zvolit směr "dentální hygiena"). Proti tvorbě zubního kamene stejně dobře bojují i zbylé dvě pasty. Z ústních vod jsem taky nadšená. Listerine nech se jde zahrabat! Žádný alkohol, žádná zbytečná chemie. Opět upozorňuji na řadu Healthy Mouth, je to síla -> řeďte dle návodu! Řeknu Vám, že s takovýmito produkty jde to čistění samo! Oproti konvenčním pastám a ústním vodám znatelný rozdíl na všech frontách. 


A protože bez zubních kartáčků by to jaksi nešlo, tak jsem se rovnou dozásobila oblíbeným Curaprox-em.

Curaprox - zubní kartáček Super Soft, 1 ks za 96 Kč
Curaprox CS 3960 supersoft je velice jemný a k citlivým dásním šetrný kartáček. Hustě osazená hlavice s velice jemnými vlákny se dostane i k těžko dostupným místům. Vlákna si zachovávají i přes jejich jemnost pružnost. S kartáčkem se velice snadno manipuluje. Curaprox nabízí tři základní typy zubních kartáčků, dle tvrdosti vláken to jsou: Soft, Supersoft a Ultrasoft. Ultrasoft je na mě příliš měkký (ten dávám dceři, když zrovna "nepřežvykuje" prsťáček), nejvíce mi vyhovuje právě Supersoft.Curaprox - zubní kartáček Single - 6 mm, 1 ks za 81 Kč
Malý, avšak účinný kartáček čistí efektivně linii dásní a nevynechá ani zadní plochy stoliček, které se klasickým kartáčkem špatně čistí. 6 mm dlouhá vlákna jsou ideální pro čištění jednotlivých zubů. 9 mm vlákna jsou pak vhodná k čistění mplantátů, rovnátek a můstků. Denní používání s klasickými kartáčky zaručuje úplnou a dokonalou hygienu. Budete se divit, jak velký rozdíl pocítíte, když do své každodenní péče o zuby zařadíte i tohoto malého pomocníka.
Pokud pokukujete po elektrickém zubním kartáčku, chcete jím nahradit ten dosavadní - klasický, tak mám pro Vás radu. Je velmi velký rozdíl mezi sonickým kartáčkem a oscilačním! Doporučuji zakoupit sonický, který je jemný k dásním i citlivým zubům, nerotuje! Funguje na principu sonických vibrací, které ve vysoké rychlosti rozkmitají štětiny a vytvoří dynamický proud směsi vody, slin a zubní pasty. Dochází tak ke kombinaci stíravého pohybu - podobnému jako u manuálních kartáčků a k silnému proudění tekutiny - cirkulaci. Kvalitní sonický kartáček disponuje čidlem pro kontrolu tlaku, který vyvíjíte při čistění na zuby. Pokud tedy tlačíte moc, kartáček Vás na to upozorní. 


Jelikož na mě myslela i má sestra (zubní technik a dentální hygienistka v jednom), která při škole brigádničí v Profimedu, něco málo mi na zkoušku přinesla.

MARVIS Amarelli Licorice Mint zubní pasta bez fluoridu - 25 ml (cestovní balení) za 79 Kč
Příchuť Amarelli Licorice vznikla ve spolupráci s italskou firmou Amarelli, která je už od roku 1731 světově proslulá díky svojí vysoce kvalitní lékořicí.
Díky tomuto spojení vznikla elegantní příchuť, kombinující čistotu, lákavé aroma lékořice a svěžest máty.
Bohatá krémová pasta pomáhají redukovat tvorbu plaku a během čistění zubů Vám bude v ústech příjemně trnout.
Neobsahuje fluoridy.

Kdo by neznal MarvisZnačka Marvis byla založena již v roce 1958 ve Florencii. První zubní pasta Marvis byla určena kuřákům a proslavila se svými mimořádnými bělícími účinky a intenzivní mátovou chutí. Po velkém úspěchu se v nabídce značky Marvis postupně začaly objevovat také další zubní pasty s inovativními příchutěmi, které se staly mezi lidmi velice oblíbené. Zubní pasty Marvis jsou vyráběné léty prověřenou, tradiční metodou a zaručují bohatou jemnou texturu plnou intenzivní osvěžující chuti!
Luxusní zubní pasta Marvis - Amarelli Licorice odkazuje svým retro designem na staré dobré časy a kovové tuby olejových barev. Marvis přináší styl i do takové činnosti jako je čistění zubů. Mix nasládlé lékořice a svěží máty Vás ihned dostane. O balení nemluvě. Oproti Jason pastám to není taková síla, nemusíte si na chuť navykat. Čisticí schopnosti jsou na jedničku, bělení zhodnotit nemohu, protože cestovní balení je cestovní balení :-)... pastě není co vytknout.

"Tetička" přinesla něco i pro toho nejmladšího z rodiny (rozumějte mé dítě:-)).

Elmex dětská zubní pasta - 50 ml za 65 Kč
Dětská zubní pasta Elmex obsahuje unikátní aminfluorid s trojím ochranným účinkem:

- Vytváří na sklovině vrstvu fluoridu vápenatého
- Posiluje zuby před ztrátou minerálů, která doprovází zubní kaz
- Napomáhá opětovnému začlenění kazem rozpuštěných minerálů

Od prořezání prvních mléčných zubů do druhých narozenin by měly být mléčné zuby čištěny jednou denně dětskou zubní pastou elmex. Poté by již měly být čištěny dvakrát denně. Malé děti používají k čištění svých zubů speciální cvičný zubní kartáček. Měly by používat množství zubní pasty o velikosti hrášku.

500 ppmF

Infant prsťáček - 1 ks za 65 Kč je speciální návlek na prst, který slouží k čištění prvních dětských zoubků. Díky ultra jemným vláknům čistí citlivá dětská ústa šetrně, ale důkladně zároveň.
Infanft prsťáček je vyroben z velmi měkkého silikonu bez obsahu PVC, můžete jej čistit v antibakteriálním či dezinfekčním roztoku. Na "prsťáček" jsem hleděla prvně jak puk. Bude to fungovat? Nebude malá protestovat? Věřte nebo ne, jí se to tak zalíbilo, že si ty svoje zubiska začala čistit sama. S pastou i bez pasty. Od té doby jsme jí zakoupili i nejjemnější kartáček od Curaproxu a střídáme to. V průběhu dne si sama sem tam pošmrdlá ty svoje čtyři zuby Curaproxem (fakt jí to baví, stráví čistěním déle času než jakýkoliv dospělý), večer prsťáčkem. Musím ještě podotknout, že už před touto vychytávkou se dožadovala kartáčku, když viděla, jak si čistím zuby. Inu, příklady táhnou!


P.S.: Takhle to dopadne, když se dáte "do křížku" (prostě jsem napsala svůj názor - jeden komentář, žádná sprostá slova) s paní, která zubům rozumí asi jako koza petrželí a nedokáže si připustit, že její "rady" MOHOU (záměrně nepíšu musí, protože sklovina každého člověka je jiná) někomu ublížit. Ten výraz "bezbolestný způsob bělení" mě dorazil :-)...aneb všeho do času:*Každá pleť je jedinečná, liší se u každého člověka podle přirozených vlastností a biologického věku a podle toho taky reaguje na stejné produkty odlišně -> subjektivní hodnocení, testováno na citlivé, suché pokožce s častým výskytem zanícených pupínků v T-zoně.*
SHARE:
© Holka Marnivá

This site uses cookies from Google to deliver its services - Click here for information.

Blog Layout Designed by pipdig